Jeśli jesteś zainteresowany nauką, rozwojem i nowymi technologiami, to znajdujesz się we właściwym miejscu. Blog nowe technologie to znakomite źródło informacji ze świata smartfonów, komórek i tabletów. Na naszej stronie będziesz mógł dowiedzieć się o najbardziej interesujących i istotnych odkryciach i wydarzeniach z różnych części świata.Wzrasta zainteresowanie Smart City

sobota, 30 maja 2015

Coraz więcej miast aktywnie promuje ideę inteligentnych miast, czyli tworzenia miast przyszłości. Pomysł jest bardzo rozwojowy, bowiem do 2020 r. polskie samorządy na ten cel mogą otrzymać nawet 2,17 miliarda euro. W Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie 28 maja odbyło się spotkanie poświęcone tematowi Smart Cities – Inteligentne miasta. Organizacji tego spotkania podjęły się Ambasada Brytyjska oraz Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce - BPCC). 

Celem spotkania było zebranie w jednym miejscu jak największej liczby przedstawicieli reprezentujących brytyjskie podmioty gospodarcze oraz polskie środowisko akademickie, a także reprezentantów polskich samorządów, instytucji centralnych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli świata biznesu. Na spotkaniu omówiono główne kierunki oraz trendy w planowaniu oraz rozwijaniu polskich miast, a także zaprezentowano najlepsze praktyki z Wielkiej Brytanii i innych krajów. Dla brytyjskich firm seminarium było okazją dowiedzenia się o polskich możliwościach rynkowych w następujących sektorach: inteligentne systemy transportowe, energooszczędne technologie, inteligentne sieci, inteligentne liczniki oraz zrównoważone gospodarowanie wodą i odpadami. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wspólne projekty badawczo-rozwojowe w tych sektorach będą mogły być finansowane ze środków UE. - Najbliższa przyszłość kształtuje się w słowach Internet Rzeczy (ang. IoT). Jest oczywiste, że odegra on ogromną rolę w rozwoju miast. Czy to inteligentna sieć energetyczna, komunikująca z urządzeniami w naszych domach, czy też inteligentne sterowanie ruchu drogowego, gdzie samochody będą komunikować z sygnalizacją, w każdym z przypadków widać ogromny potencjał do optymalizacji naszego życia w miastach. Najbardziej kluczowy w Internecie Rzeczy jest sprawny system operacyjny oraz dobre oprogramowanie - i tu trzymamy kciuki za polskich programistów - w tym zakresie, cały świat jest do zdobycia! – podsumował Michael Dembiński, Główny Doradca BPCC.

Nowoczesna energetyka
Na seminarium poruszono temat m.in. inteligentnych liczników, których realizacja wchodzi w zakres Smart Grid, uznawanego wg Gartnera za wizję przyszłej infrastruktury dostarczania energii elektrycznej, w której sieć będzie wydajniejsza i bardziej odporna, zaś odbiorcy będą mieli większe możliwości, a odnawialne źródła energii zostaną lepiej wykorzystane. Jest to również element strategii zarządzania Miastami Przyszłości (Smart Cities), gdzie inteligentne sieci mogą zapewnić nie tylko polepszenie jakości życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, ale też dają bardzo wymierne oszczędności w budżetach samorządowych, wynikające z poprawy efektywności energetycznej. Uczestnictwem w jednym z największych tego typu wdrożeń może pochwalić się polska spółka Atende Software, której prezes Paweł Pisarczyk przedstawił podczas spotkania największe tego typu wdrożenie systemu AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) w Europie Środkowo-Wschodniej realizowane przez Energa-Operator. Obecnie w sieci Energa-Operator działa już ponad 600 tys. inteligentnych liczników, zaś docelowo ma ich być 3 mln. Dzięki inteligentnemu opomiarowaniu polska energetyka może osiągnąć wiele korzyści, m.in. zminimalizować straty w wyniku szybkiego wykrywania nielegalnego poboru energii, szybko wykrywać problemy występujące w sieci, czy też lepiej zarządzać infrastrukturą pomiarową i umożliwić świadome korzystanie ze zróżnicowanych taryf, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania źródeł energii. Pierwszym miastem, gdzie Energa-Operator zainstalowała blisko 50 tys. liczników zdalnego odczytu był Kalisz.

Oczami samorządów
Na spotkaniu pojawił się też Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, który podkreślił, że Warszawa podejmuje szereg działań, by rozwijać i upowszechniać działania związane z ideą smart cities. - Szczególne korzyści dostrzegamy w przyszłości, w tematyce efektywnych energetycznie budynków z lokalną generacją energii, przyjaznych dla środowiska niskoemisyjnego transportu oraz rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak nowoczesne narzędzia ICT na rzecz zaspokajania potrzeb obywateli oraz ochrony klimatu oraz środowiska – powiedział Leszek Drogosz. Miasto obecnie aktywnie działa w „European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities”, zaś w ramach programu „UE Horizon 2020” rozpoczęło realizację projektów „smart”: URBAN LEARNING (o zintegrowanym planowaniu energetycznym) i STEP BY STEP (z celem zmniejszenia zużycia energii przez gospodarstwa domowe). Jak dodaje Leszek Drogosz: - Niedługo rozpoczniemy też wdrożenie projektu „Virtualna Warszawa", który zdobył nagrodę 1 mln euro w międzynarodowym konkursie „Mayors Challenge” i wykorzystuje rozwiązania ICT na rzecz osób niewidomych. Jakie obecnie widzi problemy? – Warszawa wiele uwagi poświęca tworzeniu pozytywnej atmosfery dla rozwijania relacji z biznesem i ze środowiskami naukowymi, ale często natrafiamy na przypadki, kiedy ciekawe propozycje, czy to z powodów formalnych czy też finansowych, nie mogą przejść do fazy implementacji – odpowiada.
Spotkania tego typu mają pokazać nie tylko samą ideę smart cities, ale też przekonać władze miast, uczelnie oraz firmy technologiczne do mądrej polityki inwestycyjnej przy wykorzystaniu środków unijnych w celu rozwoju ośrodków miejskich, które mają służyć ludziom i usprawniać ich codzienne życie. Bo wszystko jest dla ludzi.

0 komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty

KONFERENCJE