Jeśli jesteś zainteresowany nauką, rozwojem i nowymi technologiami, to znajdujesz się we właściwym miejscu. Blog nowe technologie to znakomite źródło informacji ze świata smartfonów, komórek i tabletów. Na naszej stronie będziesz mógł dowiedzieć się o najbardziej interesujących i istotnych odkryciach i wydarzeniach z różnych części świata.Pracownicy naukowi coraz częściej wyrażają zainteresowanie komercjalizacją wiedzy. Co więcej, praktyczne wykorzystanie wyników badań jest jednym z trzech czynników motywujący ich do pracy. Jak zatem sprawić, aby instytucje badawcze i naukowe oraz ich pracownicy chętniej i częściej decydowali się na komercjalizację opracowanych rozwiązań? Na tym właśnie problemie skupili się twórcy modelu Open Code Transfer, którzy od 2011 roku pracują nad rozwiązaniem, dzięki któremu łatwiej będzie o pieniądze w nauce i praktyczne zastosowanie opracowanych rozwiązań. Teraz czas na koniec projektu i jego podsumowanie. Z tej okazji 14 września w Poznaniu odbędzie się międzynarodowa konferencja.

Przeprowadzone wśród około 200 pracowników naukowych badania wykazały, że spore jest zapotrzebowanie na jasne i transparentne procedury, które określałyby w jaki sposób i na jakich zasadach można komercjalizować opracowane w jednostkach badawczych rozwiązania. Komercjalizować, czyli przekładać rozwiązania na praktyczne zastosowanie w biznesie.
Open Code Transfer

Zgodnie z przygotowanym przez ekspertów opracowaniem, skuteczny model transferu technologii powinien opierać się na 4 filarach: na jednostce zajmującej się transferem technologii, regulaminie zarządzania własnością intelektualną, systemie zgłoszeń oraz na relacjach jednostki badawczej ze światem biznesu. Najlepiej zakładać możliwość komercyjnego zastosowania pracy już na początku działań badawczych. Dobrze jest już wówczas zgłosić proces tworzenia technologii lub produktu odpowiedniej instytucji. Dzięki temu, już na wstępnym etapie prac można zweryfikować unikalność i możliwości rozwoju badań w taki sposób, aby były one atrakcyjne dla przedstawicieli biznesu.

Opracowany w latach 2011 – 2012 model oparty na Open Code Transfer to uporządkowany zbiór elementów niezbędnych do realizacji sprawnego procesu transferu technologii. Model zawiera również zestaw procedur wskazujących możliwe kierunki komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. Opracowane na podstawie prowadzonych w ramach projektu działań opracowanie jest zbiorem dobrych praktyk, na podstawie których można budować nowy etap działań instytucji badawczych oraz dawać pracownikom badawczym nowe możliwości wykorzystania ich dorobku.

Publikację Produkt Finalny Open Code Transfer opracowaną przez dr Zbigniewa Krzewińskiego można znaleźć na stronie www.opencodetransfer.pl

14 września 2012 roku w Instytucie Logistyki i Magazynowania odbędzie się konferencja, na której specjaliści z Polski i zagranicy przedstawią wykorzystywane w Polsce i na świecie rozwiązania w zakresie komercjalizacji wiedzy.

0 komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty

KONFERENCJE