Jeśli jesteś zainteresowany nauką, rozwojem i nowymi technologiami, to znajdujesz się we właściwym miejscu. Blog nowe technologie to znakomite źródło informacji ze świata smartfonów, komórek i tabletów. Na naszej stronie będziesz mógł dowiedzieć się o najbardziej interesujących i istotnych odkryciach i wydarzeniach z różnych części świata.Z uczelni do biznesu

środa, 15 lutego 2012

Czy uczelnia wspierając pracowników naukowych komercjalizacji ich wiedzy może zyskać? Czy i w jaki sposób zyskują na tym pracownicy naukowi? Czy w świetle nowych rozwiązań młodzi naukowcy mogą ze spokojem myśleć o swojej przyszłości? Na te i inne pytania odpowiedzi poznają uczestnicy spotkania, które już 22 lutego odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Poznański Uniwersytet Medyczny, jako jedna z pierwszych wielkopolskich uczelni w oparciu o nowe zasady organizuje profesjonalne procedury transferu powstałych na uczelni technologii do biznesu. Spotkanie zaplanowane na 22 lutego ma przybliżyć przedstawicielom innych uczelni, pracownikom naukowym a także studentom zasady funkcjonowania transferu poprzez licencjonowanie wypracowanych rozwiązań. Ponad to uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z formalnymi i prawnymi aspektami prezentowanych rozwiązań.

Od niedawna wszystkie uczelnie w Polsce muszą wprowadzać podobne procedury. Wielkopolskie uczelnie w tym procesie wspiera realizowany właśnie projekt Open Code Transfer. Celem jest wypracowanie modelu transferu technologii dla Wielkopolskich Uczelni i jednostek badawczych. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem doświadczeń związanych z zastosowaniem kodowania informacji jednostek zaangażowanych w projekt tj.: koordynatora – Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz partnerów projektu: ETZ Zurich – jednej z najlepszych uczelni w Europie i dynamicznej firmy wdrażającej rozwiązania oparte na kodach – Pammco.

Na przykładzie ETH Zurich, jednej z najlepszych uczelni w Europie, widać, że tworzenie uczelnianego centrum transferu technologii się opłaca. Od 1996 roku pracownicy ETH Zurich założyli łącznie 215 firm typu spin-off (w tym aż 104 przedsiębiorstwa powstały w latach 2006-2010). Ilość założonych firm oraz inne działania wspierające komercjalizację wiedzy stanowią ogromną korzyść zarówno dla uczelni macierzystej jak i jej pracowników.

Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2012 w Sali Senackiej Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 9.30

PROGRAM V SPOTKANIA OTWARTEGO

Z CYKLU KONSULTACJE MODELU OPEN CODE TRANSFER

W DNIU 22 LUTEGO 2012 ROKU

SALA SENACKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 7

EFKETYWNY SYSTEM TRANSFERU TECHNOLOGII I JEGO UŻYTKOWNICY09.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Powitanie uczestników – Prof. dr hab. Jacek Wysocki, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10.15-10.30 Open Code Transfer w pigułce – główne założenia modelu – dr Zbigniew Krzewiński, dr Krzysztof Kus

10.30-11.15 Uczelniane Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego – jak efektywnie zorganizować transfer technologii na uczelni medycznej z wykorzystaniem mechanizmu licencjonowania – dr Zdzisław Podrez

11.15-12.00 Internet i mobile w modelu OCeT – wizualizacja on-line działania aplikacji i jej nowe funkcjonalności – Paweł Polcyn

12.00-12.15 Przerwa na kawę

12.15-13.00 Użytkownicy OCeT: Na rozdrożu między uniwersytetem i biznesem – transfer technologii z perspektywy PostDoca (przykład Uniwersytetu w Pensylwanii) – dr Mikołaj Pawlak

13.00-13.45 Użytkownicy OCeT: ocena przydatności aplikacji OCeT z perspektywy pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego – dr Jakub Różański

13.45-14.30 Optymalizacja podatkowa transferu technologii w naukach medycznych –Krzysztof Budasz

14.30-15.15 Formalne uwarunkowania modelu Open Code Transfer – prawo i medycyna – Paweł Łączkowski

15.15-15.45 Obiad i dyskusja

0 komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty

KONFERENCJE